IMPLANTOLOGIA

Implant, czyli wszczep tytanowy, pełniacy funkcję korzenia jest rozwiązaniem polecanym pacjentom z pojedynczymi jak i rozległymi brakami zębowymi. Pozwala stworzyć doskonałe oparcie dla podbudowy protetycznej. Zabieg implantacji przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym w warukach ambulatoryjnych i polega na wszczepieniu do kości implantów w miejscu utraconych zębów. Po około trzymiesięcznym okresie gojenia, gdy implanty zintegrują się z kością możemy obciązyć je koronami i mostami i odbudować Państa zęby. 
Zalety implantów: 
– poprawiają estetykę; 
– pozwalają uniknąc szlifowania zębów sąsiednich w przypadku odbudowy zęba za pomocą mostów; 
– implanty zapewniają pełne odtworzenie funkcji utracomego uzębienia,pozwalają na niczym nieskrępowany uśmiech; 
– profilaktyka zaniku kości-zachowanie kości,która zanikłaby w przypadku braku obciążenia mechanicznego; 
– zwiększenie podparcia -możliwośc mocnego utrzymania protezy zębowej; 
– bardzo dobra metoda leczenia w przypadku utraty zębów wyniku parodontozy; 
– rutynowy zabieg o niskim ryzyku; 
– zapewnia biokompatybilność; 
– prognozy od dobrych do bardzo dobrych; 
– ekonomiczne leczenie dzięki dużej trwałości; 
Poprawie ulega więc nie tylko zdrowie, ale i pewność siebie, samopoczucie oraz jakość życia pacjenta.