Implantologia

Implant, czyli wszczep tytanowy, pełniacy funkcję korzenia jest rozwiązaniem polecanym pacjentom z pojedynczymi jak i rozległymi brakami zębowymi. Pozwala stworzyć doskonałe oparcie dla podbudowy protetycznej. Zabieg implantacji przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym w warukach ambulatoryjnych i polega na wszczepieniu do kości implantów w miejscu utraconych zębów. Po około trzymiesięcznym okresie gojenia, gdy implanty zintegrują się z kością możemy obciązyć je koronami i mostami i odbudować Państa zęby.
Zalety implantów:
– poprawiają estetykę;
– pozwalają uniknąc szlifowania zębów sąsiednich w przypadku odbudowy zęba za pomocą mostów;
– implanty zapewniają pełne odtworzenie funkcji utracomego uzębienia,pozwalają na niczym nieskrępowany uśmiech;
– profilaktyka zaniku kości-zachowanie kości,która zanikłaby w przypadku braku obciążenia mechanicznego;
– zwiększenie podparcia -możliwośc mocnego utrzymania protezy zębowej;
– bardzo dobra metoda leczenia w przypadku utraty zębów wyniku parodontozy;
– rutynowy zabieg o niskim ryzyku;
– zapewnia biokompatybilność;
– prognozy od dobrych do bardzo dobrych;
– ekonomiczne leczenie dzięki dużej trwałości;
Poprawie ulega więc nie tylko zdrowie, ale i pewność siebie, samopoczucie oraz jakość życia pacjenta.

You must be logged in to post a comment.