Periochirurgia

Periodontologia i periochirurgia zajmują się przyzębiem, czyli są to zabiegi mające za zadanie odtworzyć prawidłowe warunki fizjologiczne, estetyczne struktur podtrzymujących ząb. Działania takie często towarzyszą zabiegom implantacji.
Leczenie obejmuje;:
– kiretaż zamknięty;
– kiretaż otwarty;
– przeszczepy kości z użyciem materiałów kościozastępczych i membran;
– sterowana regeneracja tkanek;
– podnoszenie zatoki szczękowej;
– podcinanie wędzidełek;
– plastyka dziąseł i kości;
– szynowanie zębów;
– wydłużanie korony klinicznej zęba(w przypadku uśmiechu dziąsłowego ,estetyka linii czerwono białej);

You must be logged in to post a comment.